Rzeka Odra – po katastrofie ekologicznej – nadal atrakcyjna turystycznie

Mój pierwszy spływ po katastrofie ekologicznej na Odrze. Na szczęście na naszym odcinku przyroda nie poniosła większych strat. Nowosolską Dolinę Odry (obszar chroniony Natura 2000, który przebiega mniej więcej od Bytomia Odrzańskiego do Milska) porastają gęste lasy, które zacieniają rzekę i obniżają jej temperaturę. Koryto Odry jest tutaj wąskie, a woda płynie szybciej, dzięki czemu jest bardziej natleniona. Być może, to właśnie „dzika” przyroda uratowała nasze ryby.